Cruzime de moment sau practică “pedagogică” românească?